Copyright 2000-2005 Topotech Advies

Disclaimer


Topotech Advies en adviseurs  verklaren dat de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Evenwel kunnen Topotech Advies en adviseurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Topotech Advies en adviseurs aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.

Auteursrechten


Een bezoeker op deze website mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar maken, archiveren of verveelvoudigen zonder schriftelijke toestemming van Topotech Advies. Toegestaan is een de titel en eerste twee zinnen van een artikel weer te geven, mits met complete bronvermelding en een link naar het volledige artikel op www.TopotechAdvies.nl. De Topotech Advies-site dient in dit geval volledig opgeroepen en in beeld gebracht te worden in de internetbrowser. Tevens dienen wij op de hoogte gebracht te worden wanneer u verwijzingen naar de Topotech Advies-site op uw website plaatst. U kunt dit doen door een e-mail te zenden aan info@topotechadvies.nl.

Indien bij gebruik van artikelen van www.TopotechAdvies.nl niet is voldaan aan bovenstaande, is Topotech Advies gerechtigd hiervoor schadevergoeding te claimen. Tevens is Topotech Advies niet aansprakelijk voor claims welke ingediend worden als gevolg van het oneigenlijke gebruik van artikelen of andere op de website opgeslagen informatie, op een andere wijze dan hierboven beschreven. Topotech Advies zal deze claims verhalen op de veroorzaker.

Persoonsgegevens


Bij aanvraag van informatie neemt
Topotech Advies uw gegevens, zoals naam, adres en telefoonnummer op in een gegevensbestand. Uw gegevens worden verwerkt om u van informatie te voorzien over Topotech Advies, D-site en gelieerde ondernemingen. Daarnaast kan Topotech Advies uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van interessante informatie en/of aanbiedingen. Uw gegevens kunnen worden geanalyseerd om de informatie en of aanbiedingen zoveel mogelijk op uw interesses af te stemmen. Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden.

 

 

Emmen, januari 2005